Consells i recomanacions

Abans de sortir informeu-vos de l’estat de la bicicleta, de la ruta i del clima previst.

1

Deixeu dit el camí que fareu.

2

Utilitzeu el casc.

armadura

Utilitzar espatllera, genolleres i colzeres.

3

Garantiu la vostra seguretat, penseu en la Llicència ecològica de la FCC.

4

Respecteu la prioritat dels vianants i les normes de circulació.

5

Respecteu el medi ambient i l’entorn natural.

6

Seguiu les rutes senyalitzades, no entreu en els camins de propietat privada.

7

No embruteu el bosc.

9

Telèfon d’emergències:
973 640080 & 112