Imatge Item

3 Ruta Cicloturista Senyalitzat

3

Pònt d’Arròs – Vilamòs

Dades tècniques

Longitud: 5,600 km

Cota inferior: 863 m.

Cota superior: 1250 m.

Desnivell: +387

Pendent mig: 6,9%