Imatge Item

5 Ruta Cicloturista Senyalitzat

5

Pònt d’Arros – Saut deth Pish

 

Dades tècniques

Longitud: 10,700 km

Cota inferior: 863 m.

Cota superior: 1555 m.

Desnivell: +692

Pendent mig: 6,6%