Imatge Item

Alicia Mitjans

Quadres i imants amb fotografies pròpies, de portes façanes i paisatges, d’elaboració artesana. Il·lustració i pintura sobre diferents suports.