Imatge Item

Archiu Istoric Generau d'Aran

El Archiu Generau d’Aran (A.G. d’Aran) forma part de la Xarxa d’Arxius de la Generalitat de Catalunya. Les seves instal·lacions van ser inaugurades, el 7 de novembre de 1998, pel Molt Honorable Sr. Jordi Pujol. President de la Generalitat de Catalunya. El Conselh Generau d’Aran té delegada la seva gestió des de la seva creació.

El A.G. d’Aran ingressa reglamentàriament la documentació del Conselh Generau d’Aran, i mitjançant conveni, la d’altres institucions públiques i privades o bé la de persones físiques o jurídiques que volen cedir en dipòsit o donar els seus fons. El Arxiu ha de mantenir-los en bones condicions de conservació i ha de fer-los accessibles als usuaris, a través dels instruments de descripció, per a que esdevinguin un mitjà per a l’estudi i la difusió del patrimoni documental aranès. En els seus dipòsits es custodia més de mig quilòmetre de documentació del segle XIV fins al XXI.

Els fons documentals son accessibles on line a través de l’opció “Arxius en línea”: cercador de fons i documents dels Arxius Comarcals dins del web d’Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. http://cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/. També s’hi pot accedir de forma presencial amb els equipaments informàtics de l’Arxiu.

El Arxiu es troba en Çò d’Ademà, més coneguda com a Casa deth Senhor d’Arròs. L’edifici va ser construït per Francisco Ademà Subirà al voltant de l’any 1820. Consta d’una sala de consulta i atenció als usuaris; quatre sales de dipòsit amb armaris compactes, prestatges de paret i planeres; una sala de recepció i tria de documents i una sala de desinfecció.

Casa deth Senhor
Carrèr Major, s/n
25537 Arròs (Val d’Aran)
Tel./Fax 973 642 569
Email: acvallaran.cultura@gencat.cat
Web: http://cultura.gencat.cat/arxius/aga