Imatge Item

Sant Blai de Les

Tipus: Església
Segles: XII
Estil arquitectònic: Romànic
Població: Les
Municipi: Les

Trobem la petita església de Sant Blai darrere de era Baronia, un edifici noble del segle XVII, al poble de Lés. Les seves dimensions reduïdes, que inclouen un espai absidal de forma semicircular, semblen indicar que la capella actual devia formar part de l’encapçalament d’una construcció al seu moment més gran, o bé el resultat d’una reconstrucció a partir d’elements originals.
El mur de ponent –o pany de paret– que s’obre a partir d’un arc de mig punt, excedeix en amplària el cos de la capella i d’aquesta manera posa de mani-fest la possibilitat que l’edifici continués com una nau àmplia que, en un moment determinat, s’ensorrés, fos per l’acció de l’home o a conseqüència d’un desastre natural. També la presència de quatre finestres sense una aparent funcionalitat ha conduït a pensar en la possible existència d’una cripta, al seu moment.
Així, doncs, aquest edifici, situat al segle XII, presenta un aspecte molt cu-riós que planteja interrogants avui per avui difícils de contestar amb relació a l’estructuració arquitectònica i les funcions originàries.