L’itinerari que arrenca al final del carrer on actualment està situada l’Oficina de Turisme de Vielha i puja, en paral·lel al riu Nere, cap el Port de Vielha por sobre del túnel, també està envoltat en una llegenda que explica la dedicació de l’església parroquial a Sant Miquel. Conta la tradició oral que en aquest camí es trobaren el diable i l’arcàngel Sant Miquel i es disputaren el domini de la Vall, per la qual cosa pactaren jugar-se’l a sorts. Decidiren tirar pedres a la paret muntanyosa de davant (per on actualment passa la N-230) y gunayà l’arcàngel per 9 a 1, quedant la Val d’Aran sota la custòdia celestial. Els aranesos dedicaren per això la seva parròquia a Sant Miquel.